ตารางแข่งขัน FORMULA 1 สนามที่ 3 shanghai ประเทศจีน

0
3074

ชตารางแข่งขัน FORMULA 1 สนามที่ 1 Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2562

ตารางแข่งขัน FORMULA 1 สนามที่ 3 shanghai ประเทศจีน 1

ข้อมูลทั่วไปของสนามแห่งนี้

 • ระยะทาง : 5.303 กิโลเมตร
 • จำนวนโค้ง : 16 โค้ง
 • ทิศทางการแข่ง: ตามเข็มนาฬิกา
ตารางแข่งขัน FORMULA 1 สนามที่ 3 shanghai ประเทศจีน 2

ตารางเวลาการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

 • Formula 1 FP 1 เวลา 08.00 – 09.30 น. 
 • Formula 1 FP 2 เวลา 12.00 – 13.30 น.

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

 • Formula 1 FP 3                          เวลา 10.00 – 11.00 น. 
 • Formula 1 1st Qualifying          เวลา 13.00 – 13.18 น.
 • Formula 1 2nd Qualifying         เวลา 13.25 – 13.40 น.
 • Formula 1 3rd Qualifying          เวลา 13.48 – 14.00 น.
 • Formula 2 Race 1                       เวลา 21.40 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

 • Formula 1 Race เวลา 12.10 – 14.10 น.